Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

eng pl
0

W naszej ofercie posiadamy
m.in. :


Porady prawne
Zastępstwo procesowe
Obsługa prawna firm
Tworzenie projektów umów

Kompleksowa obsługa prawna procesów windykacji

Kancelaria Prawna specjalizuje się w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów windykacji.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego. Kancelaria stale współpracuje z wybranymi, wyjątkowo skutecznymi komornikami na terenie całego kraju oraz detektywami, a wysoko wykwalifikowany zespół prawników zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną procesów windykacji.

Gwarantuję, że podjęcie współpracy z moją Kancelarią, doprowadzi do skutecznej windykacji należności, natomiast system raportowania oraz ewidencjonowania spraw, zapewni bieżącą kontrolę zleconych zadań. Oferujemy także szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na usprawnienie pracy Państwa Firmy w zakresie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności.

Proponujemy dogodną dla Klienta formę zapłaty wynagrodzenia ? ryczałtową lub częściowo uzależnioną od skuteczności podjętych przez Kancelarię działań prawnych.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria, w ramach w/w obsługi prawnej dokonuje w szczególności następujących czynności faktycznych i prawnych:

 • wstępnej oceny właściwej drogi postępowania procesowego, czasu oraz kosztów egzekucji, rekomendacji drogi dochodzenia należności oraz podejmowania spraw pilnych, w których należy przerwać bieg terminu przedawnienia;
 • przygotowywania dokumentacji procesowej;
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności - negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń;
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności;
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji - występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę;
 • podejmowania sądowego postępowania ugodowego;
 • przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania orzeczeniom sądowym klauzuli wykonalności na dłużników, ich poręczycieli oraz małżonków;
 • aktywnej współpracy z wybranym komornikiem w celu przeprowadzania postępowań egzekucyjnych;
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami;
 • współpracy z syndykami lub nadzorcami prowadzącymi postępowanie upadłościowe;
 • współpraca z detektywami;
 • sporządzania opinii prawnych i bieżąca konsultacji powstałych zagadnień i problemów prawnych.
0 Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

ul. Narutowicza 69
woj. łódzkie
90-132, Łódź
tel/fax: 42 637 33 33
kom: 500 274 730
mail: kancelaria-prawna@tczerwiec.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
woj. mazowieckie
00-777, Warszawa
tel/fax: 22 622 35 72
kom: 509 536 150
mail: kancelaria-warszawa@tczerwiec.pl
Strony internetowe Łódź