Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

eng pl
0

W naszej ofercie posiadamy
m.in. :


Porady prawne
Zastępstwo procesowe
Obsługa prawna firm
Tworzenie projektów umów

Kancelaria prawna Łódź - oferta pomocy prawnej dedykowana Klientom indywidualnym:

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego (szeroko rozumianego). Zapewniamy pełną reprezentację naszych Klientów przed sądami i organami administracji, a także zajmujemy się sporządzaniem pełnych opinii prawnych, wniosków, projektów umów, a także podań, zażaleń, apelacji. Bierzemy pełną odpowiedzialność za tworzenie pism procesowych w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Aby uniknąć możliwych komplikacji nasza kancelaria prawna prowadzi konsultacje, podczas takich spotkań informujemy Klientów o ewentualnych skutkach prawnych, jakie mogą się pojawić po podjętych decyzjach i działaniach. Staramy się rozsądnie doradzić, jakie rozwiązania prawne są dla naszych Klientów najlepsze.

Zajmujemy sie przede wszystkim następującymi sprawami:

1. prawo spadkowe w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • testamentów;
 • dziedziczenia ustawowego;
 • zachowku;
 • działu spadku;
 • odrzucenia spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • zrzeczenie się dziedziczenia;
 • wydziedziczenie;

2. prawo rodzinne w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • podziału majątku;
 • intercyzy (majatkowej umowy małżeńskiej);
 • opieki i kurateli;
 • wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • alimentów;

3. prawo cywilne w zakresie egzekucji wierzytelności w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • powództw przeciwegzekucyjnych;
 • pozbawienia Tytułów Wykonawczych wykonalności;
 • negocjacji z wierzycielami oraz dłużnikami spłaty długów;
 • reprezetowania klienta przed komornikanmi;
 • skarg na czynności komorników;
 • eksmisji;
 • występowania o nadanie klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym;
 • wniosków o wsczęcie egzekucji;
 • ochrony wierzyciela w przepadkach niewypłacalności dłużnika;

4. prawo cywilne w zakresie dot. nieruchomości w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • postępowania wieczystoksięgowego;
 • zasiedzenia;
 • zarządu dot. własności;
 • zniesienia współwłasności;
 • ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • wynajmu lokali;
 • wykonywania prawa własności;
 • naruszenia posiadania;
 • hipotek;
 • reprezetowania klienta przed notariuszami;

5. prawo dot. umów cywilnoprawnych w szczególności:

 • przygotowanie projektów umów;
 • analiza umów pod kątem zagrożeń;

6. odszkodowania w szczególności:

 • za wypadki przy pracy;
 • za wypadki drogowe;
 • za czyny niedozwolone;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
 • zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby;
 • reprezetowania klienta przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;

7. prawo pracy w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • mobbingu;
 • umów o pracę;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • odpraw rentowych lub emerytalnych;
 • odpraw pośmiertnych;
 • rozwiązania umowy o pracę;
 • wypadków przy pracy;

8. prawo administracyjne w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi;
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych;

9. prawo cywilne w szczególności występowanie w sprawach dot.:

 • ubezwłasnowolnienie;
 • wad oświadczenia woli;
 • sporządzania pełnomocnictw;
 • przedawnienia roszczeń;
 • bezpodstawnego wzbogacenia;

Kancelaria prawna Łódź

Nasza kancelaria posiada dwie stacjonarne siedziby, w których można nas znaleźć i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy serdecznie do kancelarii prawnej.

Zapraszamy na konsultacje prawne, jak i po konkretną pomoc z wyżej wymienionych obszarów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie działać i efektywnie pomagać Klientom. 

Kancelaria prawna Warszawa – tutaj również mamy siedzibę.

Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej w Łodzi, znajdujemy się przy ulicy Narutowicza 69. Kancelaria prawna Warszawa, ul. Władysława Jagiełły 2 lok.6.

Kontakt

0 Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

ul. Narutowicza 69
woj. łódzkie
90-132, Łódź
tel/fax: 42 637 33 33
kom: 500 274 730
mail: kancelaria-prawna@tczerwiec.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Czerwiec

ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
woj. mazowieckie
00-777, Warszawa
tel/fax: 22 622 35 72
kom: 509 536 150
mail: kancelaria-warszawa@tczerwiec.pl
Strony internetowe Łódź